פעילויות קרובות מאסטרי אימון לחיים

פסח אחר - יציאת מצרים פרטית לכל אחד ואחת

מעבדות השכל לחירות הלב

6.4.2017 | מרכז מורגנשטרן

סיפור הגדת פסח מהווה חלק מהנרטיב הלאומי שלנו ובו-זמנית בסיס להבנת נפש היחיד ולהתפתחותו.

 

הנכם מוזמנים למפגש בו נבדוק יחד את משמעות המאבק האישי לחירות ושלביו, דרך התנסות וחוויה. ההתבוננות בדמויות השונות שאנחנו פוגשים בסיפור יציאת מצרים מאירה את מבנה הנפש הפנימית שלנו. דמותו של משה וחניכתו לקראת המאבק עם פרעה, מאפשרת להכיר את שני הכוחות המנוגדים הפועלים בנפש האדם.

 

מטרת המפגש לקרב את כל אחד מכם לחירות האישית ולחופש הבחירה לייצר תגובות מתאימות במצבים שונים, וזאת באמצעות חווית ההתמרה בקונפליקטים פנימיים.

דואר אלקטרוני: info@mastery.co.il  |  טלפון: 054-4530315

Follow Us On