מאסטרי אימון לחיים אימון ע"פ פסיכולוגיה רוחנית

הפסיכולוגיה הרוחנית היא שילוב של ניהול חיים מאוזנים

ובעלי משמעות, המהווים איכות חיים שלמה

לימודי מבוא בפסיכולוגיה רוחנית

למידה מקוונת בשילוב פגישות אימון אישיות

פסיכולוגיה רוחנית בישראל

בוגרים מספרים

דואר אלקטרוני: info@mastery.co.il  |  טלפון: 054-4530315

Follow Us On